Okvirni program konference

PONEDELJEK, 8. NOVEMBER, 2021

7:45 – 9:00 – Registracija, dobrodošlica 

9:00 – 9:20 – Otvoritvena predstava v izvedbi Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana

9:20 – 9:40 –Pozdravni nagovori

 • Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
 • Mariya Gabriel, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, Izobraževanje in mladino, TBC 

SKLOP 1: DIDAKTIKA DIGITALNEGA IZOBRAŽEVANJA

9:40 – 10:10 – Osrednja govorka

 • Riina Vuorikari, Evropska komisija, Skupno raziskovalno središče (JRC)

10:10 – 10:40 – Odmor za kavo

10:40 – 13:10 – Vzporedne sekcije:

 • (UČITELJ) Kakšna je vloga vseh vključenih pri poučevanju in učenju z digitalnimi tehnologijami
  MODERATORKA: Vesna Ferk Savec, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)
  Vabljeni govorec: Mart Laanpere, Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology
 • (UČENEC) Kakšnega digitalnega državljana potrebujemo/želimo?
  MODERATORKA: Nives Kreuh, Utrecht University of Applied Sciences
  Vabljeni govorec: Axel Jean, Ministrstvo za izobraževanje in mladino, Francija
 • (UČNO OKOLJE) Kakšna bodo učna okolja prihodnosti?  
  MODERATOR: Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  Vabljeni govorec: Dana Redford, PEEP — Policy Experimentation & Evaluation Platform, Portugalska

13:10 – 14:15 – Odmor za kosilo


SKLOP 2: ŠOLA V DIGITALNI DRUŽBI

14:15 – 14:45 – Pozitivna edukacija in pozitivna psihologija

 • Martin Seligman, University of Pennsylvania, USA

14:45 – 16:00 – Panelna razprava:

 • Kristijan Musek Lešnik (Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje),
 • Dan Podjed (ZRC SAZU),
 • Riina Vourikari (Skupno raziskovalno središče – JRC),
 • Margaret Sutherland (Glasgow University) in
 • Juliane von Reppert-Bismarck (Lie Detectors)

16:00 – 16:15 – Odmor

16:15 – 17:30 – Vzporedne sekcije:

 • Kako lahko šola pomaga učencem pri razločevanju lažnih od pravih novic?
  MODERATOR: Juliane von Reppert-Bismarck, Lie Detectors, Belgija
 • Kakšna je učiteljeva vloga pri spodbujanju čustvene blaginje in negovanju socialnih veščin?
  MODERATORKI: Ana Kozina, Pedagoški inštitut in Tina Vršnik Perše, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
 • Kako se odzivati na različne potrebe različnih učencev in razviti inkluzivno razredno klimo?
  MODERATORKA: Sonja Stepančič, Osnovna šola Trnovo
 • Kako lahko šola z razvijanjem aktivnih državljanov prispeva h gradnji participativne družbe?
  MODERATOR: Aleš Kustec, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

19:30 – 21:30 – Večerja 

TOREK, 9. NOVEMBER, 2021

SKLOP 3: UMETNA INTELIGENCA  V IZOBRAŽEVANJU IN ZA IZOBRAŽEVANJE

9:00 – 11:00 – Plenarna predavanja  

 • (IZOBRAŽEVANJE O UI) Ali se lahko (in bi se moral) vsakdo učiti o umetni inteligenci UI?
  Blaž Zupan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • (UI V IZOBRAŽEVANJU) Kako lahko UI podpira učitelje pri poučevanju?
  Wayne Holmes, UCL Knowledge Lab, University College London; Technology and Artificial Intelligence in Education, UNESCO; International Research Centre for Artificial Intelligence – IRCAI
 • (ETIČNI IZZIVI UI V IZOBRAŽEVANJU) Kateri so etični izzivi pri uporabi sodobnih učnih sistemov in okolij, ki jih podpira umetna inteligenca?
  Gabriela Ramos, UNESCO, pomočnica generalne direktorice za družbene in humanistične vede

Vizionarski govor o digitalnem izobraževanju in UI, gospa. Margrethe Vestager, izvršna podpredsednica, Evropska komisija

Utrinki z odprtja DigiEduHack

11:00 – 11:30 – Odmor za kavo

11:30 – 13:00 – Razprava po skupinah – možgansko viharjenje o izzivih UI

13:00 – 14:30 – Kosilo

14:30 – 15:30 – Poročanje o zaključkih konference

Plenarna razprava ministrov, komisarke g. Marije Gabriel (TBC) in mladih
Moderator: Kristijan Musek Lešnik

15:30 – 16:00 – Zaključni govor in utrinki z DigiEduHack