Programski odbor konference

Člani Programskega odbora konference 

 • Alenka Flander, CMEPIUS
 • Igor Pesek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
 • Milica Kotur, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Maruša Gregorič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Erika Grošelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Duša Marjetič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Andrej Flogie, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Urška Šraj, CMEPIUS
 • Božidar Grigić, CMEPIUS
 • Amela SambolićBeganović, Zavod RS za šolstvo 
 • Tomi Dolenc, ARNES 

Člani pododbora Didaktika digitalnega izobraževanja 

 • Amela Sambolić Beganović, Zavod RS za šolstvo
 • Urška Šraj, CMEPIUS
 • Nives Kreuh, University of Applied Sciences Utrecht
 • Marko Radovan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Lidija Kralj, European Schoolnet
 • Vesna Ferk Savec, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • Adriana Hodak, Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica
 • Suzana Plemenitaš, Osnovna šola Dobje
 • Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • Zoran Petrov, Center šolskih in obšolskih dejavnosti
 • Nermin Bajramović, Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
 • Davorin Majkus, Center RS za poklicno izobraževanje

Člani pododbora Šola v digitalni družbi 

 • Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Božidar Grigić, CMEPIUS
 • Erika Grošelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Tomi Dolenc, ARNES
 • Đulijana Juričić, Osnovna šola Trnovo
 • Sonja Merljak Zdovc, Časoris
 • Katja Košir, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Klavdija Šipuš, Zavod RS za šolstvo
 • Boris Veler, LOG OUT
 • Bojana Lobe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Kristijan Musek Lešnik, Strokovni svet za splošno izobraževanje
 • Filip Dobranič, Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Člani pododbora Umetna inteligenca za in v izobraževanju 

 • Igor Pesek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Alenka Flander, CMEPIUS
 • Andrej Flogie, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Janez Demšar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • Alenka Lipovec, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • Boris Aberšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • Mitja Jermol, Institut Jožef Stefan, UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje
 • Maša Jazbec Mikkel, DDTLab
 • Uroš Ocepek, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Milica Kotur, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport