Prijava na konferenco

Konferenca je dogodek zaprtega tipa. Prijava za udeležbo bo mogoča samo na podlagi vabila s strani organizatorjev. Potekala bo v hibridni obliki, tako da bodo vse panelne razprave in predstavitve neposredno prenašane tudi preko spletne strani konference ter na socialnih medijih.

Mednarodna konferenca

Resetting education and training for the digital age

(8.–9. november 2021)

Eden od izzivov digitalizacije so vprašanja, povezana z zasebnostjo in varnostjo uporabnikov digitalnih orodij ter s pravico do enakosti in nediskriminacije, ki jih je treba prepoznati in ustrezno nasloviti. Da bi zagotovili visokozmogljiv digitalni izobraževalni ekosistem, potrebujemo digitalno kompetentne in samozavestne izobraževalce, visokokakovostne vsebine, uporabniku prijazna orodja in varne platforme, ki spoštujejo zasebnost in etične standarde, kar izhaja tudi že iz Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje 2021–2027.

Za boljše in bolj vključujoče izobraževanje v tem nepredvidljivem ter zelo dinamičnem svetu digitalizacije in inovacij, moramo izboljšati izobraževalne možnosti za vse in zagotoviti, da pri pripravah na prihodnost nikogar ne bomo spregledali. Prav tako ne smemo pozabiti na morebitne negativne posledice: socialno izolacijo in njen vpliv na dobro počutje.  

Digitalno izobraževanje in umetna inteligenca bosta zato osrednji temi dvodnevne konference o izobraževanju, ki bo potekala med slovenskim predsedovanjem Svetu Evropske unije. V ospredju bosta digitalna preobrazba učenja in poučevanja ter vpogled v izzive, ki jih ta prinaša. Cilji konference so usklajeni s cilji evropskega izobraževalnega prostora, saj bomo obravnavali potrebo po povečanju digitalnih kompetenc in premostitvi digitalnega razkoraka pri orodjih in okvirih. Prav tako želimo na konferenci spodbuditi sodelovanje med vsemi zainteresiranimi skupinami, prepoznati, deliti in razširiti dobre prakse, povezati nacionalne in mednarodne pobude digitalnega izobraževanja ter podpreti medsektorsko sodelovanje in nove modele za izmenjavo digitalnih učnih vsebin.

Kaj vse se bo dogajalo?

Konferenca bo odprla prostor za razpravo o priložnostih in izzivih digitalizacije izobraževanja med različnimi deležniki – od praktikov in raziskovalcev do odločevalcev. S spodbujanjem razprave bo razbijala strukturne ‘silose’ in prispevala k dialogu med različnimi strokovnjaki ter k iskanju skupnih inovativnih in učinkovitih pristopov. Strokovnim delavcem, tako učiteljem kot vodstvom šol, bo nakazala smernice za prihodnost, ponudila praktične napotke in predstavila tako trenutne rešitve kot tudi rešitve za prihodnost. S tem želimo prek procesov in vsebin podpreti digitalizacijo v izobraževanju in usposabljanju, hkrati pa z razpravo in podajanjem priporočil, ki se bodo oblikovala na različnih delavnicah, delovati tudi v smeri priporočil o spletnem učenju, učenju na daljavo in kombiniranemu učenju, ki jih bo sprejela Evropska komisija. 

Konferenca bo zajela obstoječe – in bodoče – predstavnike douniverzitetnega izobraževanja, naslovila bodoče učitelje, praktični primeri pa bodo izhajali iz celotne vertikale izobraževanja, tudi terciarnega. Prinesla bo izoblikovana stališča o tem, kaj so za njene udeležence bistvena vprašanja prihodnosti digitalizacije izobraževanja. Prav tako bo prispevala ključna sporočila v proces Prihodnost Evrope. Udeležili se je bodo učitelji, raziskovalci in odločevalci iz držav članic Evropske unije, visoki uradniki Evropske komisije in nacionalni predstavniki s področij izobraževanja, usposabljanja in inovacij. Vzporedno s konferenco bo potekal glavni DigiEduHack, ki ga gosti slovensko predsedstvo Sveta EU v sodelovanju z Mednarodnim raziskovalnim centrom za umetno inteligenco (IRCAI) pod okriljem Unesca. DigiEduHack je pobuda inštituta EIT v okviru Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje pod taktirko Evropske komisije, ki ga vodi partnerstvo EIT Climate-KIC in koordinira Univerza Aalto. Potekal bo 9. and 10. novembra, posamezni deli pa bodo vključeni tudi v program drugega dneva konference. Konferenci bodo posebno vrednost in težo dali tudi mladi, ki bodo predstavili svoje videnje šole prihodnosti in uporabe novih tehnologij.