International conference

»Resetting education and training for the digital age«

(8.–9 November 2021)

Digitalna preobrazba poteka tukaj in zdaj in le vprašanje časa je, kdaj bo povsem prodrla v prav vse podsisteme naše družbe. Kako bomo sprejeli to spremembo, bo izjemno vplivalo na naš izobraževalni sistem – in obratno. Digitalna preobrazba prinaša drugačne, sveže, in naprednejše izobraževalne instrumente, metode učenja in pristope, hkrati pa tudi številne pasti, izzive in dileme. Veliko vlogo bo odigrala umetna inteligenca, zato je smiselno, da izobraževanje čim bolj izkoristi priložnosti, ki jih bo le-ta ustvarjala.

Programme

Konferenca bo odprla prostor za razpravo o priložnostih in izzivih digitalizacije izobraževanja med različnimi deležniki – od praktikov in raziskovalcev do odločevalcev. S spodbujanjem razprave bo razbijala strukturne »silose« in prispevala k dialogu med različnimi strokovnjaki ter k iskanju skupnih, inovativnih in učinkovitih pristopov. Strokovnim delavcem, tako učiteljem kot vodstvom šol, bo nakazala smernice za prihodnost, ponudila praktične napotke in predstavila tako trenutne rešitve kot tudi rešitve za prihodnost. S tem želimo, prek procesov in vsebin, podpreti digitalizacijo v izobraževanju in usposabljanju. Ob enem želimo z razpravo in podajanjem priporočil, ki se bodo oblikovali na različnih delavnicah, delovati tudi v smeri priporočil o spletnem učenju, učenju na daljavo in kombiniranemu učenju, ki jih bo sprejela Evropska komisija.

Speakers

Konferenca bo zajela obstoječe – in bodoče – predstavnike do-univerzitetnega izobraževanja, naslovila bodoče učitelje, praktični primeri pa bodo izhajali iz celotne vertikale izobraževanja, tudi terciarnega. Prinesla bo izoblikovana stališča o tem, kaj so za njene udeležence bistvena vprašanja prihodnosti digitalizacije izobraževanja. Prav tako bo prispevala ključna sporočila v proces Prihodnost Evrope. Posebno vrednost in težo ji bodo dali tudi mladi, ki bodo predstavili svoje videnje šole prihodnosti in uporabe novih tehnologij.

Maja Bohinc

OPIS PREDAVATELJA

Miha Novak

OPIS PREDAVATELJA

Ana Dolenc

OPIS PREDAVATELJA

Registration

S klikom na spodnji gumb se prijavite na konferenco.

Prijava prispevkov

S klikom na spodnji gumb lahko oddate svoje prispevke.

Location - Ljubljana, Slovenija

Konferenca bo potekala v Ljubljani...

Organiser

Organizirata jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, skupaj z drugimi zainteresiranimi organizacijami in posamezniki. Udeležili se je bodo učitelji, raziskovalci in odločevalci iz držav članic Evropske unije, visoki uradniki Evropske komisije in nacionalni predstavniki s področij izobraževanja, usposabljanja in inovacij. Paralelno s konferenco bo v času od 9. do 10. novembra potekal Digital Education Hackathon, v organizaciji IRCAI, Evropske komisije in Univerze Aalto iz Finske.

client-image
client-image
client-image
client-image