Zaradi zagotavljanja ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 vabimo udeležence, da se konference v čim večji meri udeležijo v spletni obliki.

Organizatorji konference ResetEDU

Mednarodna konferenca

Resetting education and training for the digital age

(8.–9. november 2021)

Digitalna preobrazba poteka tukaj in zdaj in le vprašanje časa je, kdaj bo povsem prodrla v vse podsisteme naše družbe. Kako bomo sprejeli to spremembo, bo izjemno vplivalo na naš izobraževalni sistem – in obratno. Digitalna preobrazba prinaša drugačne, sveže in naprednejše izobraževalne instrumente, metode učenja in pristope, hkrati pa tudi številne pasti, izzive in dileme. V prihodnosti bo imela veliko vlogo tudi umetna inteligenca, zato je smiselno, da izobraževanje čim bolj izkoristi priložnosti, ki jih ta ustvarja.

Program konference

Konferenca bo odprla prostor za razpravo o priložnostih in izzivih digitalizacije izobraževanja med različnimi deležniki – od praktikov in raziskovalcev do odločevalcev. S spodbujanjem razprave bo razbijala strukturne 'silose' in prispevala k dialogu med različnimi strokovnjaki ter k iskanju skupnih inovativnih in učinkovitih pristopov. Strokovnim delavcem, tako učiteljem kot vodstvom šol, bo nakazala smernice za prihodnost, ponudila praktične napotke in predstavila tako trenutne rešitve kot tudi rešitve za prihodnost. S tem želimo prek procesov in vsebin podpreti digitalizacijo v izobraževanju in usposabljanju, hkrati pa z razpravo in podajanjem priporočil, ki se bodo oblikovala na različnih delavnicah, delovati tudi v smeri priporočil o spletnem učenju, učenju na daljavo in kombiniranemu učenju, ki jih bo sprejela Evropska komisija.

Lokacija - Ljubljana, Slovenija

Konferenca bo potekala v Ljubljani...

Organizator

Organizirajo jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, skupaj z drugimi zainteresiranimi organizacijami in posamezniki v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Programski odbor